Pagina de Facebook a Fundaţiei Mihai Viteazul
Prezentarea fundatiei
DONAŢII


Ne puteţi ajuta activitatea oferindu-ne 2% din impozitul anual deja reţinut de angajator. Pentru aceasta nu trebuie să faceţi nimic alteva, decât
descărcaţi formularul ANAF 230 de aici, îl imprimaţi, îl completaţi şi îl depuneţi la Administraţia Financiară sau ne trimiteţi prin poştă ori ne aduceţi personal la sediul nostru.

Ce este formularul ANAF 230?

Prin formularul ANAF 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Cum se completează?

Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină. Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin). Punctul B este completat deja cu datele Fundaţiei "Mihai Viteazul" iar la SUMA – se completează de catre organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune?

a) Formularul se depune la Administraţia Financiară teritorială de pe raza domiciliului Dumneavoastră, în două exemplare sau la sediul Fundaţiei "Mihai Viteazul" (str. Libertăţii, nr. 7, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod poştal 520008), iar noi o vom depune la Administraţia Financiară locală. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.
b) Formularul se poate de asemenea aduce la sediu, trimite prin poştă, prin scrisoare recomandată.

Până când se poate depune?

Formularul tip ANAF 230 trebuie depus până la data de 15 martie a anului următor pentru care se face donaţie.Model de completare a declaraţiei 230. Imagine cu titlu informativ.

Evenimente recente şi viitoare
Publicaţiile fundaţiei
Albume de fotografii şi video
Carte, broşură, formulare
Cartea de onoare
Donaţii, formular 230
Partenerii fundaţiei
Adresa, e-mail. telefon
Evenimente recente:
PREZENTARE ŞI OBIECTIVE | EVENIMENTE | PUBLICAŢII | GALERII | DESCĂRCĂRI | CARTEA DE ONOARE | DONAŢII | PARTENERI | CONTACT
© 2011. Toate drepturile rezervate. Rezoluţia optimă: 1152x864.
Browser recomandat: Mozilla Firefox. Webmaster/administrator site: kippityu[at]yahoo.com