Pagina de Facebook a Fundaţiei Mihai Viteazul
Prezentarea fundatiei
PREZENTARE ŞI OBIECTIVE

Fundaţia "Mihai Viteazul" constituie prima organizare a românilor din judeţul Covasna după decembrie 1989, cu obiective complexe pe linie de învăţământ, cultură şi educaţie, păstrarea identităţii, a tradiţiilor, a specificului naţional din orice domeniu de activitate. În acord cu obiectivele propuse de-a lungul celor douăzeci de ani de la înfiinţare, fundaţia a reuşit să mobilizeze resurse umane şi materiale pentru realizarea unor acţiuni de mai mare amploare care au devenit cunoscute în multe colţuri din ţară, chiar şi de către românii de peste hotare. Proiectele care se desfăşoară an de an şi au devenit tradiţie sunt:
- Aniversarea Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859
- Sărbătorile mărţişorului - Tradiţie şi modernitate
- Festivalul "Tinere Talente"
- Mihai Viteazul şi Visul Unirii - Punte peste vremuri
- Festivalul de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă - "Crăciunul la români"
- Festivalul coral "George Sbârcea"
- Balul Costumului Popular
La acestea s-au adăugat de-a lungul timpului foarte multe proiecte noi:
- Omagiu scriitorului Romulus Cioflec
- Concurs de matematică, iniţiativă care a căpătat caracter naţional
- Concurs de creaţie literară "Mihai Viteazul - Flacăra nestinsă a întregirii noastre"
- Premierea olimpicilor (cu pauze, în funcţie de resursele materiale existente)
- Iniţiativa organizării în 1991 a Zilelor Sfântu Gheorghe
- La încondeiatul ouălor - şezătoare
- Anul Decebal
- Întâlnirea seniorilor
- Arc peste timp

Fundaţia "Mihai Viteazul" a fost înfiinţată la data de 20 septembrie 1990, prin sentinţa civilă nr. 74, emisă de Judecătoria Sfântu Gheorghe.


Structura organizaţională a Fundaţiei "Mihai Viteazul":
Adunarea Generală
- preşedinte
- videpreşedinţi
- secretar
- responsabil financiar
- cenzori
Comitet Director
Birou Executiv


Din obiectivele Fundaţiei "Mihai Viteazul"
:
- Sprijinirea la toate nivelele a învăţământului de toate gradele în limba română, din judeţul Covasna
- Păstrarea identităţii, a limbii, a valorilor culturale şi spirituale, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti
- Ridicarea nivelului de cultură şi educaţie, dezvoltarea patriotismului şi a simţului civic, stimularea tinerilor pentru învăţătură
- Cunoaşterea valorilor universale, a valorilor ştiinţei şi culturii naţionale
- Promovarea unităţii şi solidarităţii populaţiei româneşti
- Crearea şi promovarea unor acţiuni constructive în plan educaţional, cultural, religios, social

Evenimente recente şi viitoare
Publicaţiile fundaţiei
Albume de fotografii şi video
Carte, broşură, formulare
Cartea de onoare
Donaţii, formular 230
Partenerii fundaţiei
Adresa, e-mail. telefon
Evenimente recente:
PREZENTARE ŞI OBIECTIVE | EVENIMENTE | PUBLICAŢII | GALERII | DESCĂRCĂRI | CARTEA DE ONOARE | DONAŢII | PARTENERI | CONTACT
© 2011. Toate drepturile rezervate. Rezoluţia optimă: 1152x864.
Browser recomandat: Mozilla Firefox. Webmaster/administrator site: kippityu[at]yahoo.com